מתמחים/אנליסטים – מחלקת ביקורת פנים וניהול סיכונים